image banner
Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
Lượt xem: 1239

Ngày 08/10/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 87/2021/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Đây không chỉ là hành lang pháp lý quan trọng để KBNN hiện thực hóa mục tiêu hình thành “kho bạc số” mà còn mang đến sự thuận tiện và minh bạch hơn nữa cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

 

Trang thông tin Dịch vụ công Kho bạc Nhà nước

Theo đó: giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN là các giao dịch điện tử giữa KBNN với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và trong nội bộ hệ thống KBNN trong các hoạt động nghiệp vụ của KBNN như: quản lý quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước; quản lý ngân quỹ nhà nước; tổng kế toán nhà nước; huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật; chứng từ điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN là thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử khi thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN; bao gồm chứng từ, báo cáo, hợp đồng, thỏa thuận, thông tin giao dịch, thông tin thực hiện thủ tục hành chính và các loại thông tin, dữ liệu khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành; tài khoản đăng nhập trang thông tin điện tử của KBNN là tài khoản do KBNN cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân để thực hiện các giao dịch điện tử và tra cứu dữ liệu giao dịch thông qua các trang thông tin điện tử của KBNN.

Đối tượng áp dụng: KBNN; Sở Giao dịch KBNN; KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; KBNN quận, huyện, thị xã, thành phố và KBNN khu vực trực thuộc tỉnh; cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN; cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu, xác minh thông tin về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN trong phạm vi pháp luật cho phép.

Theo Thông tư, cổng thông tin điện tử của KBNN (địa chỉ truy cập là https://vst.mof.gov.vn/) là điểm truy cập duy nhất của KBNN trên môi trường mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng mà KBNN cung cấp.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã hoàn thành giao dịch bằng phương thức điện tử thì không phải thực hiện giao dịch đó bằng phương thức giao dịch khác và được công nhận đã hoàn thành thủ tục trên Trang thông tin điện tử của KBNN, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. KBNN không yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp lại dữ liệu mà KBNN đang quản lý hoặc dữ liệu đó được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu, trừ trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu phục vụ cập nhật hoặc sử dụng cho mục đích xác minh, thẩm tra dữ liệu.

Thông tư cũng quy định rõ, giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN được thực hiện qua các trang thông tin điện tử tích hợp của Cổng thông tin điện tử của KBNN bao gồm: giao dịch điện tử liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN trên môi trường điện tử; các giao dịch điện tử liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN; giao dịch chia sẻ dữ liệu số trong hoạt động nghiệp vụ KBNN; các giao dịch điện tử khác trong hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN được tiếp nhận và giải quyết bằng phương thức điện tử qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN. Riêng thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế, Trang thông tin dịch vụ công của KBNN, dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Để tạo sự minh bạch cho các giao dịch điện tử, Thông tư quy định KBNN được giao kết hợp đồng bằng hình thức điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Việc chia sẻ dữ liệu trong hoạt động nghiệp vụ KBNN được thực hiện trong nội bộ hệ thống KBNN và giữa KBNN với các cơ quan, tổ chức, cá nhân (không bao gồm các dữ liệu thuộc phạm vi bảo mật của cơ quan, tổ chức; dữ liệu cá nhân và các dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật).

Các giao dịch điện tử khác trong hoạt động nghiệp vụ KBNN mà không phải là giao dịch điện tử liên quan đến tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; giao kết, thực hiện hợp đồng điện tử và chia sẻ dữ liệu số trong hoạt động nghiệp vụ KBNN được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử, các trang thông tin điện tử của KBNN và các phương tiện điện tử khác, phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Hiệu lực thi hành: Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2021. Bãi bỏ Thông tư 133/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Trường hợp các văn bản có liên quan đề cập tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

File đính kèm: Thông tư số 87/2021/TT-BTC Tải về

 

Thu Huyền

Văn phòng KBNN Lào Cai


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập