image banner
Hệ thống KBNN: Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chủ động sáng tạo, quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm 2021.
Lượt xem: 345
Ngày 5/3, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý I/2021 và triển khai các công việc trọng tâm trong năm 2021 của hệ thống KBNN. Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi chủ trì và điều hành Hội nghị tại điểm cầu trung ương.

Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi chỉ đạo, điều hành Hội nghị tại điểm cầu Trung ương

 

Một số kết quả nổi bật trong 2 tháng đầu năm

Theo báo cáo, kết quả hoạt động trọng tâm của hệ thống KBNN đạt được trong 2 tháng đầu năm thể hiện trên một số nội dung, cụ thể:

Thứ nhất, KBNN đã thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính liên quan đến việc triển khai công việc trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Qua theo dõi tình hình và báo cáo của các đơn vị, toàn hệ thống đã tổ chức đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; hệ thống KBNN không để phát sinh các sự cố, vụ việc gây mất an ninh, an toàn tiền và tài sản do Nhà nước giao KBNN quản lý.

Thứ hai, các đơn vị KBNN đã thực hiện tốt công tác khóa sổ quyết toán NSNN năm 2020, công tác chuyển nguồn NSNN của hệ thống KBNN; phối hợp chặt chẽ với các hệ thống ngân hàng để đảm bảo công tác thu, chi, thanh toán được thông suốt, tạo thuận lợi cho người nộp NSNN và thanh toán chi trả kịp thời cho các đối tượng hưởng NSNN; duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống thanh toán trong nội bộ hệ thống KBNN và thanh toán với các hệ thống ngân hàng đảm bảo thông suốt, kịp thời và an toàn. Bên cạnh đó, các đơn vị KBNN tổ chức kiểm soát chi chặt chẽ, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu của địa phương và các đơn vị sử dụng ngân sách trước Tết; ngay sau Tết các đơn vị đã tập trung ngay vào công việc, không để công việc bị đình trệ.

Thứ ba, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán, triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, KBNN đã kịp thời ban hành các văn bản quán triệt công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 như: không tổ chức liên hoan, tiệc mừng; không tổ chức chúc Tết, gặp mặt đầu xuân; không tổ chức tham quan, du lịch, tham gia lễ chùa, lễ hội; hạn chế việc di chuyển, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết; hạn chế tập trung đông người tại nơi công cộng, nếu buộc phải ra ngoài hoặc đến những nơi đông người (chợ, siêu thị, bệnh viện...) phải thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; đồng thời, phân công công chức làm việc tại đơn vị với số lượng phù hợp với tình hình dịch bệnh tại từng địa phương và tính chất, khối lượng công việc tại từng đơn vị. Đến nay, toàn hệ thống KBNN vẫn đảm bảo an toàn trước đại dịch Covid-19.

Kiên định thực hiện “mục tiêu kép”

Cùng với việc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên, KBNN đã ban hành đầy đủ các kế hoạch công tác năm 2021 của hệ thống KBNN trên từng lĩnh vực công tác để toàn hệ thống KBNN thống nhất thực hiện ngay từ những ngày đầu năm.

Theo đó, bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, Tổng Giám đốc quán triệt chỉ đạo Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị thuộc KBNN tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả một số nhiệm vụ trọng tâm ngay trong tháng 3 và Quý II/2021.

Nội dung quan trọng đầu tiên đó là, quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 19/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Khẩn trương tập trung xử lý công việc, không tổ chức liên hoan, du Xuân.

Tiếp đến là, kiên định thực hiện “mục tiêu kép”, tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, cấp ủy, chính quyền địa phương và KBNN về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là những địa bàn có dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Cùng với đó, khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động KBNN các cấp để các cấp, các ngành và xã hội hiểu, đồng thuận với các đề án, chính sách và những cải cách lớn của hệ thống KBNN, đặc biệt là trước, trong và sau kỳ họp Quốc hội tháng 3/2021 và dịp kỷ niệm 31 năm tái thành lập hệ thống KBNN (01/4/1990 - 01/4/2021).

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 31 năm ngày tái thành lập hệ thống KBNN (01/4/1990 - 01/4/2021) và ngày truyền thống KBNN (29/5) gọn nhẹ, thiết thực và phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Quang cảnh Hội nghị theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trung ương

 

Tiếp tục các định hướng cải cách, hiện đại hóa

Năm 2021, KBNN tiếp tục các định hướng cải cách, hiện đại hóa với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ khách giao dịch; nâng cao năng suất lao động, giảm các thao tác thủ công, giảm áp lực công việc cho công chức; nhận diện và quản trị tốt rủi ro để đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao quản lý.

Để thực hiện được mục tiêu này, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Chi đề nghị các đơn vị được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng các đề án, chính sách có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người thực hiện, rõ trách nhiệm cá nhân, rõ các bước, tiến độ triển khai, rõ kết quả hoàn thành; đồng thời, tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện, phấn đầu hoàn thành tất cả các nhiệm vụ này ngay trong nửa đầu năm 2021. Trong đó, lưu ý đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình Bộ ban hành các Thông tư để tạo cơ sở pháp lý cho KBNN nâng cấp các ứng dụng CNTT, đẩy mạnh cải cách, tạo thuận lợi hơn nữa cho các tổ chức, cá nhân khi giao dịch với KBNN.

Về xây dựng Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, Lãnh đạo KBNN yêu cầu Tổ thường trực Chiến lược bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, dự thảo Chiến lược Tài chính 2021 – 2030 khẩn trương cập nhật, hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030 để sớm trình Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Đồng thời, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, nội dung dự thảo Chiến lược Tài chính 2021 - 2030, dự thảo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030 chủ động xây dựng, trình Bộ phê duyệt chủ trương đầu tư để sớm bắt tay vào xây dựng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS), hướng tới hình thành Kho bạc Nhà nước Số vào năm 2030. 

Về mục tiêu xây dựng Kho bạc “03 Không”, Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đẩy nhanh tiến độ xây dựng thông tư thay thế Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu NSNN qua KBNN; Thông tư thay thế Thông tư số 13/2017/TT-BTC và Thông tư số 136/2018/TT-BTC quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN theo hướng giảm mạnh thu, chi trực tiếp bằng tiền mặt tại các đơn vị KBNN. Đồng thời, nghiên cứu trình Lãnh đạo KBNN Đề án tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống KBNN nhằm sớm hình thành Kho bạc không có giao dịch tiền mặt.

Cùng với đó, cần đẩy nhanh tiến độ nâng cấp hệ thống DVCTT theo hướng gia tăng các tiện ích phục vụ các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư; cung cấp 11/11 thủ tục thuộc lĩnh vực KBNN thực hiện DVCTT mức độ 4 và 9/9 thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia ngay trong Quý III/2021 để cơ bản hình thành KBNN không có khách hàng giao dịch trực tiếp.

Bên cạnh đó, sớm trình Bộ ban hành Thông tư quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN để tạo cơ sở pháp lý cho KBNN tăng cường kết nối, trao đổi dữ liệu với các đơn vị liên quan và các đơn vị sử dụng ngân sách; thực hiện lưu trữ chứng từ điện tử để sớm hình thành Kho bạc không có chứng từ giấy ngay trong năm 2021...

Một nội dung quan trọng được Lãnh đạo KBNN đặc biệt quan tâm nhấn mạnh chỉ đạo tại Hội nghị đó là việc tuân thủ thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ. Song hành với đó là quán triệt tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, cảnh giác, nhận diện đầy đủ các rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ KBNN. Trên cơ sở đó, thực hiện phân loại rủi ro, áp dụng những biện pháp phù hợp để quản lý đối với từng loại rủi ro. Đồng thời, tiếp tục thực hiện kiểm tra đột xuất KBNN các cấp về công tác chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ, thực hiện quy trình nghiệp vụ KBNN, đặc biệt là việc quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số.

Một số hình ảnh tại điểm cầu địa phương.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập