image banner
Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
Lượt xem: 626
Sáng 28/7, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước (NSNN) và quyết toán NSNN năm 2019.

Theo đó, Quốc hội cho phép điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên, đồng thời tăng tương ứng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2019 của Bộ Tài chính số tiền 2.240,210 tỷ đồng.

Về quyết toán NSNN, Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019 với tổng số thu cân đối NSNN là 2.139.639,446 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2018 chuyển sang năm 2019, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2018, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
Tổng số chi cân đối NSNN là 2.119.541,763 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2019 sang năm 2020.

Bội chi NSNN là 161.490,730 tỷ đồng, bằng 2,67% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương. Nguồn bù đắp bội chi ngân sách trung ương gồm: vay trong nước 123.312,361 tỷ đồng; vay ngoài nước 38.178,369 tỷ đồng.

Tổng mức vay của NSNN để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 345.310,506 tỷ đồng.

Quốc hội biểu quyết quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

Nghiên cứu rút ngắn quy trình ngân sách hiện hành

Đồng thời, tại Nghị quyết, Quốc hội giao Chính phủ công khai quyết toán NSNN năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các cấp và các đơn vị quản lý thu, chi sử dụng NSNN kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, kết luận, kiến nghị được nêu trong Báo cáo số 181 của Kiểm toán Nhà nước và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về quyết toán NSNN năm 2019.

Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các cấp tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý, sử dụng NSNN; cải cách chính sách thu - chi để cơ cấu lại thu - chi ngân sách; chấn chỉnh tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế; chỉnh đốn công tác quản lý chi đầu tư từ khâu lập, phân bổ, giao dự toán đến thực hiện và quyết toán; quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn, xử lý nghiêm các trường hợp để nợ đọng xây dựng cơ bản, chuyển nguồn, tạm ứng ngân sách sai quy định, đồng thời có giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các khoản chi thường xuyên theo quy định để giảm mạnh chi chuyển nguồn, kết dư ngân sách địa phương; kiểm soát chặt chẽ bội chi, nợ công để đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng NSNN.

Đồng thời, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng NSNN. Báo cáo Quốc hội danh sách, mức độ vi phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan trong quản lý, sử dụng NSNN niên độ 2019 khi trình Báo cáo quyết toán NSNN năm 2020. Phối hợp với Kiểm toán Nhà nước tập trung đôn đốc, xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan và đề ra giải pháp xử lý dứt điểm các kết luận, kiến nghị chưa thực hiện từ năm 2018 về trước; báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện nội dung này khi trình Báo cáo quyết toán NSNN năm 2020.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ nghiên cứu rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN so với hiện hành để trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán NSNN hàng năm vào kỳ họp cuối năm tiếp theo, góp phần quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực tài chính - ngân sách của nhà nước./.

TNK tổng hợp

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập