image banner
Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước làm việc với Kho bạc Nhà nước Lào Cai
Lượt xem: 105
Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2023, ngày 15/9, Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân dẫn đầu đoàn công tác KBNN thăm và làm việc với KBNN Lào Cai. Tham dự Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Vụ Tổng hợp - Pháp chế, Vụ Kiểm soát chi, Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Vụ Tài vụ - Quản trị, Cục Công nghệ thông tin và Văn phòng KBNN.
anh tin bai

Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân phát biểu chỉ đạo

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của KBNN, ông Vũ Trọng Cường - Giám đốc KBNN Lào Cai đã trình bày báo cáo với Đoàn công tác về một số kết quả hoạt động trong 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023.

Theo báo cáo của đơn vị, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 8 tháng đầu năm là 4.521 tỷ đồng, đạt 38% so với KH tỉnh giao, 53% so với KH TƯ giao (trong đó: Thu nội địa là 3.926 tỷ đồng; Thu từ hoạt động XNK là 595 tỷ đồng).

Tổng số chi thường xuyên được kiểm soát là 12.828 tỷ đồng, bằng 64% dự toán năm tỉnh giao (trong đó: Chi NSTW là 1.128 tỷ đồng, Chi NSĐP là 11.700 tỷ đồng). Qua công tác kiểm soát chi đã từ chối thanh toán 4.115 món chi và yêu cầu các đơn vị bổ sung thủ tục cần thiết với tổng số tiền 393.164 triệu đồng. Tổng số chi vốn đầu tư công là 2.733 tỷ đồng (trong đó: Dự án Trung ương quản lý là 115 tỷ đồng, bằng 42% KH; Dự án địa phương quản lý là 2.733 tỷ đồng, bằng 41,5% KH tỉnh giao và bằng 48,6% KH Thủ tướng Chính phủ giao). Qua công tác kiểm soát chi đầu tư đã từ chối 1.295 món chi và yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết với số tiền 586.237 triệu đồng…

anh tin bai

Giám đốc KBNN Lào Cai Vũ Trọng Cường báo cáo kết quả công tác của đơn vị với Đoàn công tác

Có được kết quả nêu trên, Ban Lãnh đạo KBNN Lào Cai chỉ đạo tổ chức thực hiện hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi NSNN, các loại vốn, quỹ, tài sản của Nhà nước. Công tác tổng hợp, lập báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ phục vụ yêu cầu quản lý điều hành NSNN của các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan được duy trì có nề nếp, chất lượng và kịp thời. Tăng cường mở rộng phạm vi địa bàn bắt buộc chi trả thanh toán cá nhân qua tài khoản tại ngân hàng góp phần giảm tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt trong hệ thống KBNN...

Bên cạnh đó, KBNN Lào Cai chú trọng thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp trong viêc bố trí kế hoạch vốn, quyết toán dự án, thu hồi tạm ứng…, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo các nhà thầu trong việc thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.

Sau khi nghe báo cáo của KBNN Lào Cai, và các ý kiến phát biểu, Lãnh đạo các Vụ, Cục chuyên môn đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung nghiệp vụ phát sinh tại đơn vị. Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân đã biểu dương những kết quả đạt được của KBNN Lào Cai, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

anh tin bai

Vụ trưởng Vụ Kiểm soát chi Trần Mạnh Hà trao đổi với KBNN Lào Cai về lĩnh vực kiểm soát chi

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 và các năm tiếp theo, Tổng Giám đốc chỉ đạo KBNN Lào Cai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể: 

Thứ nhất là, tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc quản lý, điều hành NSNN, cũng như tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, đặc biệt là trong những tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo; đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan thu ngân sách đóng trên địa bàn nhằm khẳng định vị thế, vai trò xuyên suốt của KBNN từ Trung ương cho đến địa phương.

Thứ hai là, cần đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa việc thanh tra - kiểm tra, nhất là kiểm tra đột xuất việc thực hiện các thủ tục hành chính, việc chấp hành quy định giờ giấc làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ khách hàng giao dịch và việc thực hiện văn hóa công sở.
Cùng với đó, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, có thái độ nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm trong quá trình thực thi công vụ. Tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không để xảy ra những vụ việc gây hậu quả và tác động tiêu cực do quan liêu trong quản lý, thiếu trách nhiệm, tắc trách, vô kỷ luật trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Thứ ba là, Tiếp tục phát huy, giữ gìn và vun đắp truyền thống đoàn kết; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức; đoàn kết, chung sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thứ tư là, Đẩy mạnh công tác luân phiên, luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 30/8/2021 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính và Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 25/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; trong đó nhất là các nội dung của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược để từ đó có được sự đồng thuận, thống nhất cũng như nhận được sự ủng hộ, đồng hành và chia sẻ của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị, các cấp chính quyền trong quá trình cải cách, hiện đại hóa của hệ thống KBNN.

Cùng với các nội dung trên, Tổng Giám đốc chỉ đạo KBNN Lào Cai cần tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng, phát triển đội ngũ công chức, viên chức KBNN có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức kỷ luật cao, có kiến thức, kỹ năng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh triển khai Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, để có thể tạo ra nguồn cán bộ lãnh đạo chất lượng cho KBNN trong thời gian tới./.
                                                                                                                                                          Hồng Đại

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 96
  • Trong tuần: 3,151
  • Tất cả: 885,044
Đăng nhập