image banner
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ lần thứ 26
Lượt xem: 60
Chiều ngày 28/9, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Phiên họp thường kỳ lần thứ 27. Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự họp có các đồng chí: Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
anh tin bai

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp

Trong tháng 9/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; thực hiện có hiệu quả việc chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động với các Ban HĐND tỉnh; tổ chức tốt Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) để quyết nghị những vấn đề quan trọng, cấp bách góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kỳ họp đã xem xét 10 tờ trình của UBND tỉnh, thông qua 08 Nghị quyết, trong đó có 02 Nghị quyết quy phạm pháp luật liên quan đến cơ chế, chính sách; duy trì tổ chức phiên họp thường kỳ theo quy định để đánh giá kết quả hoạt động, thống nhất một số nội dung thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện cho UBND chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

anh tin bai
anh tin bai

Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh phát biểu

Trong tháng, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND đã giám sát, khảo sát thực hiện 09 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề thực hiện Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh; thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho người lao động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025”; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND về mức chi phí dịch vụ chi trả cho đơn vị, tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả chế độ, chính sách trợ cấp, trợ giúp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội; việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh tại một số địa phương đơn vị trên địa bàn tỉnh... Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các huyện, thị xã, thành phố giám sát chuyên đề việc thực các chính sách hỗ trợ công tác tổ chức quản lý, khai thác bảo trì các công trình kết cấu hạ tầng cấp xã; việc thực hiện quy hoạch và đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án thủy điện; việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm... Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục giám sát thường xuyên việc triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh; việc ban hành Quyết định của UBND tỉnh; việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp huyện; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; kiến nghị sau giám sát; với các Nghị quyết đã ban hành...

anh tin bai

Đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc. Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân theo lịch; tiếp nhận, xử lý đơn thư; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư của công dân đúng quy định...

Kết luận phiên họp, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện giám sát thường xuyên việc triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh; việc ban hành quyết định của UBND tỉnh; việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp huyện; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; kiến nghị sau giám sát và chuẩn bị các điều kiện tổ chức giám sát các nội dung theo kế hoạch đề ra; chỉ đạo Ban Kinh tế - Ngân sách tham mưu cho Đoàn giám sát HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung  giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về tình hình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh. Các Ban HĐND tỉnh ngoài việc tham mưu và tham gia các cuộc giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh, tiếp tục tổ chức triển khai các cuộc giám sát theo kế hoạch; chỉ đạo chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tổ chức hội nghị trai đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp tỉnh, huyện lần thứ 4 tại huyện Mường Khương; kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, văn bản hướng dẫn cấp huyện và các văn bản khác liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm do HĐND bầu; iếp tục rà soát các Nghị quyết và phối hợp với UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết công việc phát sinh và kỳ họp thường lệ cuối năm 2023...


Nguồn: CTTĐT tỉnh Lào Cai

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 180
  • Trong tuần: 3,235
  • Tất cả: 885,128
Đăng nhập