image banner
Quy định mới về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước
Lượt xem: 568

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

Nghị định này quy định về thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (KBNN), bao gồm: TTHC thuộc lĩnh vực thu và hoàn trả các khoản thu NSNN qua KBNN; TTHC thuộc lĩnh vực kiểm soát chi NSNN qua KBNN (không bao gồm phần vốn nhà nước tham gia trong dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư - PPP); TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN; nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực KBNN.

Quy định này nhằm giảm thiểu các TTHC, vừa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) được hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, vừa tạo điều kiện cho KBNN các cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý NSNN chặt chẽ. Các đơn vị giao dịch với KBNN có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan trong quá trình quản lý, sử dụng kinh phí NSNN cấp.

Nghị định quy định TTHC thuộc lĩnh vực KBNN có một số điểm mới:

Đối với TTHC thuộc lĩnh vực thu và hoàn trả các khoản thu NSNN qua KBNN quy định phương thức nộp tiền vào NSNN có thể theo phương thức nộp trực tiếp tại trụ sở KBNN, cơ quan thu hoặc ngân hàng hoặc nộp NSNN theo phương thức điện tử. Bỏ việc hoàn trả NSNN bằng tiền mặt đối với tổ chức; bỏ quy định KBNN đối chiếu giữa Lệnh hoàn trả và chứng từ nộp NSNN (đối với những khoản thu không do cơ quan Thuế/Hải quan quản lý).

Về thời hạn giải quyết hồ sơ nộp NSNN, với thời gian thực hiện không quá 30 phút/01món đối với nộp NSNN theo phương thức nộp trực tiếp và 05 phút/01 món đối với nộp NSNN theo phương thức điện tử.

Đối với TTHC thuộc lĩnh vực kiểm soát chi NSNN qua KBNN quy định cách thức thực hiện thủ tục: Gửi hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở KBNN; gửi hồ sơ và nhận kết quả qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN trong trường hợp đơn vị có tham gia giao dịch điện tử với KBNN (đơn vị truy cập và thực hiện theo hướng dẫn trên Trang thông tin dịch vụ công của KBNN).

Về thời hạn giải quyết TTHC lĩnh vực kiểm soát chi NSNN: Rút ngắn thời hạn giải quyết, giảm xuống còn 01 ngày làm việc đối với hồ sơ cam kết chi, tạm ứng chi thường xuyên, chi từ tài khoản tiền gửi không kiểm soát; đối với thanh toán chi thường xuyên là 02 ngày. Phân loại cụ thể thời hạn giải quyết đối với chi đầu tư, trong đó, còn 01 ngày đối với tạm ứng, giảm từ 04 ngày xuống còn 03 ngày đối với các khoản thanh toán; đối với vốn nước ngoài giảm từ 04 ngày xuống còn 02 ngày.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định loại bỏ một số hồ sơ khi thực hiện TTHC đối với kiểm soát chi thường xuyên, chi đầu tư, chi phí quản lý dự án đầu tư, chi vốn nước ngoài qua KBNN…

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/3/2020 và bãi bỏ các quy định về TTHC trong lĩnh vực thu và hoàn trả các khoản thu NSNN qua KBNN; lĩnh vực kiểm soát chi NSNN qua KBNN; lĩnh vực đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Toàn văn Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

 của Chính phủ theo File đính kèm./.

KBNN Lào Cai

Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 507
  • Trong tuần: 2,431
  • Tất cả: 853,441
Đăng nhập